EventRent geeft om ons milieu.

Van zonne-energie tot gebruik van schonere brandstoffen: dit zijn de manieren waarop EventRent bijdraagt aan een beter milieu.

Alles wat niet duurzaam is, is tijdelijk. Wij vinden onze wereld te mooi om tijdelijk te zijn. EventRent investeert om die reden zoveel mogelijk in het gebruik van minder vervuilende voertuigen. Bijvoorbeeld door het rijden op aardgas wat bewezen heeft schoner, milieuvriendelijker maar ook voordeliger te zijn. Daarmee is aardgas dé brandstof in opkomst. Voertuigen op aardgas (of ‘CNG’: Compressed Natural Gas) zijn zuiniger dan voertuigen op andere brandstoffen. Daarnaast is het uitlaatgas van deze motoren schoner dan diesel- en zelfs schoner dan benzinemotoren. Aardgas blijft echter een fossiele brandstof die schadelijke CO2-uitstoot. Het Wereld Natuur Fonds en de ANWB stimuleren het rijden op aardgas niet alleen omdat het bewezen heeft schoner en zuiniger te zijn, het zou ook een belangrijke volgende stap kunnen betekenen naar een voertuig op waterstof. Het voordeel van aardgas is namelijk dat het zich makkelijk laat mengen met waterstof. Een truck op waterstof lijkt op die manier een stuk dichterbij te komen.

Naast het gebruik van aardgas rijden een aantal van onze voertuigen op Blauwe Diesel. Blauwe Diesel is een HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) brandstof. In plaats van fossiele brandstof is deze diesel gemaakt van plantaardige afgewerkte olie; een hernieuwbare grondstof. Blauwe Diesel bevat minder water, verbrandt schoner en is minder milieubelastend dan gewone diesel, wat resulteert in een uitstoot van ongeveer 90% minder CO2. Bij EventRent zoeken we proactief naar alternatieven om zo een ​​duurzamere toekomst te creëren, met een milieubewuste benadering van het bedrijfsleven.

Voor zowel onze voertuigen maar ook voor onze kantoren proberen wij zoveel mogelijk gebruik te maken van energiebesparende oplossingen. De meeste roadshowvoertuigen zijn bijvoorbeeld uitgerust met zuinige dieselaggregaten voor de stroomvoorziening en sinds 2010 zijn tientallen trailers uitgerust met zonnepanelen. Door toepassing van zonne-energie in combinatie met accu’s kunnen deze roadshowvoertuigen gedurende minimaal 17 uur achtereen zonder externe stroombron of aggregaat volledig operationeel draaien. Niet alleen hebben we trailers uitgerust met zonnepanelen, ook onze InfoWheels maken gebruik van zonne-energie om zichzelf van stroom te voorzien. Bij zonnig weer leveren de zonnepanelen zoveel energie dat de units tot wel enkele dagen volledig self supporting zijn. Bovendien voorzien wij ons kantoor van stroom door gebruik te maken van maar liefst 1.400 zonnepanelen op onze daken. Dit levert op een gemiddelde zonnige dag 1,5 megawatt aan groene-energie op (tegenwoordig is het gemiddelde vermogen van een windmolen ongeveer 1 megawatt).

Wij geven om onze wereld en proberen ons best te doen onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen en er zo samen voor te zorgen dat we een ​​betere en milieuvriendelijkere toekomst tegemoet gaan.