Milieu | EventRent

EventRent geeft om ons milieu

Van zonne-energie tot gebruik van schonere brandstoffen: dit zijn de manieren waarop EventRent bijdraagt aan een beter milieu

Alles wat niet duurzaam is, is tijdelijk. De wereld is te mooi om tijdelijk te zijn, daarom investeert EventRent in minder vervuilende voertuigen. Rijden op aardgas is schoner, milieuvriendelijk en voordelig. Daarmee is aardgas dé autobrandstof in opkomst. Auto’s op aardgas (of ‘CNG’: Compressed Natural Gas) zijn wat zuiniger dan auto’s op andere brandstoffen. Daarnaast is de uitlaatgas veel schoner dan een diesel of zelfs benzine. Aardgas blijft echter een fossiele brandstof die schadelijke CO2 uitstoot. Het Wereld Natuur Fonds en de ANWB stimuleren aardgasauto’s omdat ze schoner en zuiniger zijn, maar vooral omdat het een opmaat kan betekenen naar een waterstofauto. Aardgas laat zich namelijk makkelijk mengen met waterstof. Zo kan op termijn een waterstofauto dichterbij komen.

Naast het gebruik van aardgas rijden een aantal van onze voertuigen ook op Blauwe Diesel. Blauwe Diesel is een HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) brandstof. In plaats van fossiele brandstof is deze diesel gemaakt van plantaardige afgewerkte olie; een hernieuwbare grondstof. Blauwe Diesel bevat minder water, verbrandt schoner en is milieuvriendelijker dan gewone diesel, wat resulteert in een uitstoot van ongeveer 90% minder CO2. Bij EventRent zoeken we steeds actief naar alternatieven om een ​​duurzamere toekomst te creëren, met een milieubewuste benadering van het bedrijfsleven.

Voor zowel onze voertuigen als kantoor proberen wij zoveel mogelijk gebruik te maken van energiebesparende oplossingen. De meeste roadshowvoertuigen zijn bijvoorbeeld uitgerust met zuinige dieselaggregaten voor de stroomvoorziening. Sinds 2010 heeft EventRent reeds tientallen trailers uitgerust met zonnepanelen. Door toepassing van zonne-energie in combinatie met accu’s kunnen deze roadshowvoertuigen gedurende minimaal 17 uur achtereen zonder externe stroombron of aggregaat volledig operationeel draaien. Niet alleen hebben we trailers uitgerust met zonnepanelen, maar onze InfoWheels, maken gebruik van zonne-energie om zichzelf van stroom te voorzien. Bij zonnig weer leveren de zonnepanelen zoveel energie dat de units tot wel enkele dagen volledig self supporting zijn. Bovendien voorzien wij ons kantoor van stroom door gebruik te maken van 1.400 zonnepanelen op onze daken.

Wij geven om onze wereld en proberen ons best te doen onze ecologische voetafdruk te verkleinen om een ​​betere, milieuvriendelijkere toekomst tegemoet te gaan.